Response.Write( "Sig Logik" );
CV'et er opdelt i følgende afsnit:

CV'et kan hentes som pdf her.

Personlige oplysninger
Navn:
Michael Sig
Adresse:
Hesseløgade 4, 3.th., 2100 København Ø
Alder:
44 år (født 21. sep. 1974)
Civilstand:
Gift med Lone Grænge Sig
Børn:
Ingeborg (født jan. 2006)
Projekterfaring
Periode:
Apr. 2007 -
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Udvikling af applikation til indsamling, formattering og præsentation af data samt div. layout-faciliteter.
Teknologier:
C#, .NET-platformen, objektorienteret design, design patterns, XML, MS SQL Server, SQL og Windows XP.

Periode:
Mar. 2007
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Udvikling af software til dataudveksling mellem to applikationer med hver deres datamodel.
Teknologier:
C#, .NET-platformen, MS SQL Server, SQL og Windows XP.

Periode:
jun. 2006 - dec. 2006
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Design og udvikling af en distribueret applikation til automatisk dokumentkonvertering (MS Office-dokumenter til tiff).
Teknologier:
C#, .NET-platformen, objektorienteret design, design patterns, MS SQL Server, SQL, MS Message Queues, MS Office Automation i C#, Windows XP og Windows Server 2003.

Periode:
okt. 2006 - dec. 2006
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Vedligeholdelse af en web-brugergrænseflade til en konverteringsservice.
Teknologier:
C#, ASP.NET, .NET-platformen, MS SQL Server, SQL, Windows XP og Windows Server 2003.

Periode:
maj 2006 - maj 2006 (én uge)
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Bistand i forbindelse med udarbejdelse af en rapport over en softwareplatforms egnethed i forhold til out sourcing. Jeg gav et overblik over softwaren og bidrog i øvrigt med min detaljerede viden om sofwarens opbygning.
Teknologier:
-

Periode:
feb. 2006 - jun. 2006
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Design og udvikling af et klientprogram til en arkiveringsløsning af et eksisterende ESDH-system.
Teknologier:
C#, .NET-platformen, objektorienteret design, design patterns, MS SQL Server, SQL og Windows XP.

Periode:
jan. 2004 – feb. 2006
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Vedligeholdelse og udvidelse af eksisterende softwareplatform. Vedligeholdelse af overordnet softwaredesign. Vedligeholdelse, udvidelse og udvikling af applikationer med henblik på styring af hardware-enheder (måleinstrumenter).
Teknologier:
C++, MFC, STL, objektorienteret design, design patterns, UML, COM, XML, MS SQL Server, SQL, Visual Studio, Source Safe og Windows XP.

Periode:
dec. 2004 – jan. 2006
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Design og udvikling af nyt framework herunder databasemodellering, databasetilgang (object-relational mapping vha. custom attributes og reflection), plug-ins og GUI-abstraction.
Teknologier:
C#, .NET-platformen, objektorienteret design, design patterns, UML, MS SQL Server, SQL og Windows XP.

Periode:
jul. 2003 – dec. 2003
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler og -designer
Beskrivelse:
Grundig objektorienteret analyse af eksisterende softwareplatform med henblik på udvidelse som resulterede i en lagvis opdeling af softwaren og delvis refaktorering af centrale moduler. Styrkelse af plug-in-princippet.
Teknologier:
Design patterns, objektorienteret analyse og design, UML, C++, MFC, STL, XML, Visual Studio, Source Safe og Windows XP.

Periode:
okt. 2002 – jun. 2003
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Udvikling af softwareplatform og tilhørende applikationer med henblik på styring af et antal hardware-enheder (måleinstrumenter). Softwaredesignet bygger på et princip om plug-ins, dvs. platformen stiller et antal plug-in-interfaces til rådighed, som applikationerne kan implementere og tilmelde. Dette gør softwaren fleksibel og let at udvide og tilpasse.
Teknologier:
C++, MFC, STL, objektorienteret design, design patterns, UML, COM, XML, MS SQL Server, SQL, Visual Studio, Source Safe og Windows XP.

Periode:
aug. 2002 – sep. 2002
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Vedligeholdelse og videreudvikling af applikation til analyse af sædceller og æg til brug af fertilitetsklinikker.
Teknologier:
Visual Basic 6.0, MS SQL Server, SQL og Windows 2000.

Periode:
nov. 2000 – maj 2002
Sted:
Stilling:
Softwareudvikler
Beskrivelse:
Automatisk konstruktion af 3D-model ud fra et antal 2D-billeder. Udvælgelse, design, tilpasning og implementering af algoritmer til digital billedanalyse. Brugeren kunne tage en række billeder med et almindeligt digitalt kamera og overføre disse til programmet. Ved hjælp af forskellige teknikker og algoritmer kunne programmet konstruere en 3D-model af objektet. Eksempler på algoritmer:
  • Dybdebestemmelse vha. lysfald (shape from shading).
  • Dybdebestemmelse vha. stereosyn.
Teknologier:
C++, STL, objektorienteret design, QT, Visual Studio, Borland C++ Builder, CVS, OpenGL, digital billedbehandling, 3D-modellering, Linux og Windows 98.

Periode:
feb. 1996 – jan. 2000
Sted:
Stilling:
Studenterjob som softwareudvikler
Beskrivelse:
Implementering, dokumentation og afprøvning af algoritmer til planlægnings- og beslutningssystem til landbruget. Landmanden og/eller hans rådgiver kunne bl.a. registrere landbrugets marker (areal, afgrøde, sort mv.). Systemet kunne fx beregne dosis og effekt af en sprøjtning af ukrudt givet en række parametre såsom ukrudtets stadie og mængde, tid på året, vejrforhold mv.
Teknologier:
C, Object Pascal, Delphi, MS Access og Windows 95.

Uddannelse
1993 – 2000:
Cand.scient. Datalogisk Institut Københavns Universitet. Hovedfag: Datalogi med vægt på algoritmik og billedbehandling. Speciale om et rutelægningsproblem (kombinatorisk optimering). Bifag: Matematik.
1990 – 1993:
Studentereksamen. Helsinge Gymnasium. Matematisk studentereksamen.
Kurser
2004 (5 dage):
.NET BootCamp with C# (LinSoft AB)
2004 (4 dage):
C++ for framework-udviklere (Teknologisk Institut)
2004 (2 dage):
Arkitektur Patterns (Teknologisk Institut)
2003 (4 dage):
Videregående programmering i C++ (Teknologisk Institut)
2003 (1 dag):
Design Patterns (Maarlund Consulting)
2003 (1 dag):
UML (Maarlund Consulting)
Personlighed
Analytisk, grundig, systematisk, ansvarsbevidst og omgængelig.
Sprog
Dansk: Flydende i skrift og tale
Engelsk: Skrift og tale til dagligt brug
Fransk: Tale på turistniveau
Fritid
Motionsløb (har gennemført tre maratonløb) og fodbold.
Kompetencer
Definition på niveauer:
A: Har arbejdet intensivt med emnet.
B: Har stor erfaring med emnet.
C: Har arbejdet noget med emnet.
D: Har grundlæggende kendskab til emnet.
E: Har begrænset kendskab til emnet.

KategoriKompetenceNiveauErfaring (år)Anvendt senest
ArbejdsområdeObjektorienteret softwareudviklingA102006
ArbejdsområdeObjektorienteret analyse/design/arkitekturA62006
ArbejdsområdeBilledbehandlingB32002
ArbejdsområdeBrugergrænsefladeudviklingA52006
ArbejdsområdeDatamodelleringB32005
ArbejdsområdeTest driven developmentC12006
MetoderDesign patternsA52006
MetoderUMLB52006
StyresystemerLinuxC42002
StyresystemerWindows 95/98, 2000, XPA102006
StyresystemerWindows Server 2003C12006
SprogCA51998
SprogC++A92006
SprogC#A22006
SprogObject PascalB42000
SprogVB.NETD12005
SprogVB6C12002
SprogSQLB72006
DatabaseMS SQL ServerB52006
DatabaseMS AccessB42005
Teknologi.NET frameworkB22006
TeknologiASP.NETC22006
TeknologiWindows FormsB22006
TeknologiADO.NETB22006
TeknologiMS Office AutomationC12006
TeknologiCOMB32005
TeknologiMFCA52006
TeknologiOpenGLD22002
TeknologiSTLA52006
TeknologiXML web servicesC12005
TeknologiCrystal ReportsE12005
TeknologiHTMLC32006
TeknologiCSSC22006
KommunikationXMLA52006
KommunikationXSLD12005
TestNUnitB12006
VærktøjMS Visual StudioA62006
VærktøjC++ BuilderC12001
VærktøjDelphiB42000
VærktøjMS Internet Information ServerC22006
VærktøjTestDirectorC42006
VærktøjCVSB32002
VærktøjMS Source SafeB52006
VærktøjQtC12002