Response.Write( "Sig Logik" );
Sig Logik leverer kompetent softwareudvikling ved datalog Michael Sig. Sig Logik arbejder på freelance-basis.

Sig Logiks kompetencer omfatter:

  • Objekt-orienteret analyse, design, programmering og systemudvikling.
  • Design patterns og UML.
  • C# og .NET-platformen herunder Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET og web services.
  • C++, MFC, STL og COM.
Profil
Michael Sig har siden 1996 arbejdet professionelt med softwareudvikling og har opbygget væsentlig erfaring med især objektorienteret analyse, design og implementering. Michael er en dygtig softwaredesigner, og han mestre til fulde design patterns og forstår at bruge dem i det praktiske arbejde. Som softwareudvikler er Michael grundig, omhyggelig og ansvarsfuld. Han er omgængelig og spiller en aktiv rolle i en projektgruppe, og såvel i en gruppe som selvstændigt arbejder Michael fokuseret og resultatorienteret.

Michael Sigs CV kan ses her.

Michael Sig